من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح می دهم، زیرا ترسیم کردن سریع تر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی می گذارد. لوکوربوزیه

گروه طرح و ساخت آرک تکنیک آمادگی ارائه خدمات طراحی انواع ساختمان ها از جمله ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی، ورزشی، بهداشتی و درمانی- آموزشی، فرهنگی، مذهبی و از این دست را دارد.

خلاصه فرایند خدمات به شرح ذیل می باشد؛
• دریافت اطلاعات پایه و تهیه مبانی طرح
• انجام مطالعات اولیه و تعیین اهداف پروژه
• بررسی عوامل محیطی و اقلیمی
• شناسایی کامل اجزاء عملکردی ساختمان
• تهیه برنامه فیزیکی (کالبدی) طرح
• تهیه طرح شماتیک (پلان ها، نماها و فرم)
• طراحی جزئیات اجرایی طرح (معماری، سازه، برق و مکانیک)
• متره و برآورد طرح

رئوس شرح خدمات طراحی ساختمان:

دریافت اطلاعات پایه و تهیه مبانی طرح

پس از ابلاغ هر بخش از کار/ پروژه مشاور نسبت به دریافت اطلاعات پایه از کارفرما اقدام نموده و شرح نیازمندیهای طرح را با هماهنگی با کارفرما و بهره بردار در قالب فرم مبانی طرح تهیه مینماید.
 مبانی طرح شامل تعداد و حدود متراژ ساختمان ها و محوطه سازی و سایر نیازمندیهای پروژه ، حدود بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه، معیارهای خاص در طراحی معماری،سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی و نیز محوطه می باشد. فرآیند رسیدن به این موارد به طور کلی در بخش¬های زیر قابل تقسیم است.

الف)انجام مطالعات اولیه و تعیین اهداف پروژه:
 اهداف کمی و کیفی هر پروژه بستگی به خواست و نیازهای استفاده کننده و امکانات و محدودیت های فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و فنی موجود دارد.
 ب)بررسی عوامل محیطی و جغرافیایی:
 عوامل محیطی نقشی تعیین کننده، در شکل گیری ساختمان دارند. ساختمان های هر منطقه با توجه به شرایط محیطی ،وضع زمین و نوع آب و هوای آن طراحی می شود.
 عوامل طبیعی شامل: -مختصات جغرافیایی هر منطقه -آب و هوا با توجه به ارتفاع آن نقطه از سطح زمین -محیط و عوامل طبیعی مانند کوه،بیابان و جنگل تاثیر اساسی در کیفیت ساختمان های هر منطقه دارد. -شدت و جهت بادهای منطقه -دما و تغییرات درجه حرارت -رطوبت نسبی -میزان بارندگی - بررسی اقلیم و آسایش انسان -وضعیت زمین شناختی منطقه
 ج)شناسایی کامل اجزای عملکردی ساختمان:
 برای طراحی مناسب هر قسمت از ساختمان،مهندس معمار باید کاملا با فعالیت هایی که در آن قسمت انجام می گیرد آشنا باشد،مساحت فضا ها و نوع لوازم و تجهیزات مورد استفاده را مشخص کند،نورگیری تهویه و ارتباط متقابل فضاها را بررسی نماید و هر فضا را متناسب با نحوه استفاده اش طراحی کرده تسهیلات لازم را پیش بینی کند.
 د) برنامه کالبدی طرح
 هر مجموعه به عنوان یک کل دارای قسمتهای مختلفی می باشد که علاوه بر انسجام کلی باید دارای مشخصه ها و ویژگیهای متعلق به خود باشند، تا بتوان با آگاهی به نیازهای مجموعه شروع به طراحی نمود.

2- مطالعات مرحله اول
  پس از تصویب مبانی طرح، مشاور نسبت به انجام مطالعات مرحله اول در دو بخش شناسایی و بررسی اولیه و تهیه طرح مقدماتی اقدام نموده ومطابق شرح خدمات تیپ نسبت به بررسی دقیق شرایط و ضوابط اقدام و نتیجه در قالب گزارش مطالعات به کارفرما ارائه میگردد.

رئوس خدمات در بخش اول (شناسایی و بررسی اولیه) به شرح کلیات ذیل میباشد:
 - گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه شامل: مذاکره با کارفرما و بهره بردار و کسب اطلاع از نیازمندیهای حال و آینده، بازدید میدانی، بررسی زیرساختهای موجود از قبیل آب و فاضلاب ، برق،گاز، مخابرات، راه و از این دست، بررسی طرح های بالادست نظیر طرح جامع یا تفضیلی یا هادی، بررسی کلی ساختار زمین شناسی، گسلها، آبهای زیر سطحی ،مطالعه اقلیمی و جغرافیایی وغیره
 - بررسی و شناسایی کالبدی و ضوابط و مقررات شامل : بررسی معماری بومی و جدید منطقه، وضعیت احداث مستحدثات منطقه، ضوابط و مققرات بالادستی، تعیین معیارها و آیین نامه های لازم الاجرا
 - بررسی و مطالعه مصالح و روشهای ساخت شامل: انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی ، منابع تامین مصالح و فواصل حمل، سیستمهای مناسب سازه و روشهای ساخت متداول، وضعیت مهارت نیروی انسانی منطقه
 - بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی شامل: تعیین تامین کنندگان مجاز و معتبر (وندورلیست)، فهرست تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز، ضرورتهای فنی، مقایسه فنی و اقتصادی سیستمها.
 - برنامه ریزی فیزیکی (کالبدی) شامل: محاسبات نیاز حال و آینده، ارائه برنامه فضایی و تفصیلی فیزیکی و روابط مربوطه، تهیه دیاگرام اجزای مختلف ساختمان، مقایسه فنی و اقتصادی و ارائه گزینه برتر.
 - تهیه طرح شماتیک: طراحی سیمای کلی ساختمان (کانسپت طرح) در قالب طرح سه بعدی ساختمان، جانمایی ساختمانها، نقشه های شماتیک، پیش بینی مدت و هزینه اجرای پروژه، تهیه فهرست آزمایشات یا سایر خدمات برای مرحله دوم طراحی

 - نتیجه گیری و ارائه گزارش نهایی مطالعات مرحله اول
رئوس خدمات در بخش دوم (تهیه طرح مقدماتی) به شرح کلیات ذیل میباشد:
 - مطالعات تکمیلی شامل: بازدید مجدد از سایت (درصورت نیاز)، تعیین و تدقیق شرح خدمات سایر مشاورین نظیر مشاور ژئو تکنیک یا نقشه برداری، جمع آوری سایر اطلاعات تکمیلی، ارائه گزارش تکمیلی در مورد روش ساخت و مصالح مصرفی
 - مطالعات و طراحی معماری شامل: تکمیل و تدقیق نیازمندیهای حال و آینده، تدقیق جانمایی و طرح محوطه و راه ها، مطالعات نهایی ارتباطات افقی و عمودی، نورگیری، سیستمهای تاسیساتی و مقررات ایمنی، طراحی معماری ساختمان و محوطه با هماهنگی بخش سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی
 - مطالعات و طراحی سازه شامل: تعیین مبانی طراحی سازه و استانداردهای بارگذاری و طراحی، تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، طراحی مقدماتی سازه و تعیین حدود ابعادی المانهای سازه
 - مطالعات و طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی شامل: تعیین مبانی طراحی و استانداردها، مطالعه سیستمهای مختلف ، برآورد نیازهای تاسیساتی نظیر آب مصرفی، فضای سبز، آتش نشانی ، برق و سوخت و غیره، طرح اولیه تاسیسات بهداشتی، تهویه مطبوع، روشنایی و برق رسانی، مخابرات و شبکه، اعلام حریق ، اتصال زمین و برقگیر، تهیه طرح تاسیساتی، تعیین مشخصات تجهیزات تاسیساتی و مقایسه فنی و اقتصادی و ارائه گزینه برتر.
 - تهیه نقشه های مقدماتی شامل پلانها، نما ها و مقاطع، پروفیلهای طولی و عرضی در بخشهای معماری و سازه ، نقشه های مقدماتی تاسیسات شامل پلانها و مسیر های لوله کشی و برق رسانی، دیاگرام شماتیک شبکه ها، جدول مشخصات نازک کاری و نما، برآورد هزینه اجرای پروژه
 - ارائه گزارش نهایی مطالعات مرحله اول

مطالعات مرحله دوم

پس از تایید وتصویب مطالعات مرحله اول، مشاور نسبت به انجام خدمات مهندسی تفصیلی اقدام می نماید این خدمات شامل رئوس کلی ذیل می باشد:
انجام محاسبات فنی: مطابق استانداردها و ضوابط فنی و قانونی، محاسبات فنی شامل معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی صورت پذیرفته و دفترچه محاسبات تهیه میگردد.
تهیه نقشه های اجرایی: بر اساس طرح های تصویب شده در مرحله اول، نقشه های اجرایی پروژه در بخشهای معماری، سازه ، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و محوطه که نمایانگر کلیه جزئیات اجرایی پروژه میباشد تهیه و ارائه میگردد.
مشخصات فنی عمومی و خصوصی: برای کلیه ردیفهای کارهای اجرایی در بخشهای معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه مشخصات فنی عمومی اجرایی آن تعیین و درصورت عدم وجود یا استفاده از مصالح یا روشهای نوین، مشخصات فنی اختصاصی آن توسط مشاور تهیه میگردد.
تهیه متره و برآورد هزینه اجرای عملیات: پس از تصویب نقشه های اجرایی، ریز متره کارهای اجرایی مطابق ردیفهای فهارس بها یا ردیفهای ستاره دار تهیه و بر اساس آن با استفاده از آخرین فهارس بهای ابلاغی، هزینه اجرای پروژه برآورد میگردد. در این بخش ردیفهای خارج از فهارس بها با استفاده از آنالیز بها محاسبه و بر اساس آخرین شاخصهای تعدیل به پایه فهارس بها تبدیل میگردد.
تهیه برنامه زمانی اجرای پروژه : در این بخش بر اساس متره و برآورد کار و مطالعات مرحله اول و دوم و شناسایی شرایط خاص منطقه، زمانبندی فعالیتهای کلی پروژه توسط مشاور محاسبه و برنامه زمانبندی کلی اجرای پروژه تهیه میگردد.
تهیه شناسنامه پروژه: جهت مستند سازی مطالعات، گزارش مختصری از روند مطالعات و تغییرات پروژه طی فرایند طراحی و نیز ارائه شاخصهای مهم طرح از قبیل متراژ، هزینه، روش اجرا و غیره در قالب شناسنامه پروژه تهیه و ارائه میگردد.
ارائه اسناد مناقصه: پس از تصویب نقشه ها و سایر مدارک مطالعات مرحله دوم، اسناد مناقصه عملیات اجرایی بر اساس آخرین ضوابط قانونی عمومی و اختصاصی کارفرما تهیه میگردد