Design & Build Construction

تجاری

اداری

مسکونی

درباره ما

گروه طرح و ساخت آرکتکنیک با تلفیق شرکت مهندسین مشاور نقشیاد  به مدیریت مهندس سید جمال الدین موسوی در بخش طراحی و شرکت آسیا بهین آبادگران به مدیریت مهندس رضا کاشفی در بخش ساخت در تهران تشکیل گردیده است و سیر ترقی را در اخذ مدارج حرفه ای و جذب پروژه های متعدد معماری و شهرسازی به سرعت طی کرد.

چرا ما

گروه طرح و ساخت آرکتکنیک بر پایه توانائیها و باورها و با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه مدیران و پرسنل خویش قادر به انجام بهترین خدمات برای کارفرمایان است. این گروه در نظر دارد ضمن پاسداری از ارزشهای معماری کهن، با نوآوری در طرحها و استفاده از فناوریهای امروزی سهمی در آبادانی و ارتقاء کیفیت زندگی داشته باشد.

تماس با ما

آدرس دفتر طراحی:

ایران ، تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان چهاردهم ، پلاک 24 ، واحد سوم
تلفن : 4-۹۸۲۱88170511+  فکس : ۹۸۲۱88170515+


آدرس دفتر ساخت:

ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه برمک، پلاک ۱۰، واحد  ۷
تلفن: ۹۸۲۱۸۸۸۷۶۲۵۳+   ۹۸۲۱۸۸۸۷۶۲۵۴+   فکس :۹۸۲۱۸۸۷۷۶۵۲۲+
ایمیل : info@archtechnique.com